Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Güncel Adana

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Türkiye’de Enerji Sektörüne Yönelik Yapılan Yeni Düzenlemeler

Türkiye’de Enerji Sektörüne Yönelik Yapılan Yeni Düzenlemeler

Güncel Adana Güncel Adana -
19

UMREK Koduna Göre Raporlama Zorunluluğu Sadece IV. Grup Maden İşletmeleri İçin Devam Edecek

Türkiye’de enerji sektöründe yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre raporlama zorunluluğu sadece “IV. Grup” maden işletmeleri için devam edecek. 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile diğer maden grupları için bu zorunluluk ve mevcut taksir yaptırımı kaldırılıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Kurma Kolaylığı

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarındaki imar planı gerekliliği kapsamında, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve belirli deniz alanları hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Ayrıca, hidrolik kaynaklara dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler birden çok kaynaklı üretim tesisleri kurabilecek.

Doğal Gazın Sıvılaştırılması ve Piyasaya Sunumu

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, doğal gazın sıvılaştırılması tanımı eklenerek Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olma hedefleri destekleniyor. Yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınarak düzenlemeler yapılacak.

İlgili Yazılar