Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili olarak kendilerinin de bir çalışma başlattığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Özvar, "Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır" dedi. Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.— Erol Özvar (@erolozvar) August 24, 2022

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili olarak kendilerinin de bir çalışma başlattığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Özvar, "Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır" dedi.