Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemi ile ilgili yol haritası niteliği taşıyan yeni OVP, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere yer verilen programda, makroekonomik hedefler ve politikalar anlatılarak, "OVP'nin temel amacı, Türkiye Ekonomi Modeli'ni esas alarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Salgın sonrası göreli bir toparlanma eğilimine giren ancak, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon ile bozulan küresel ekonomik görünüme rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyümesini sürdürebilmiştir. Program döneminde büyüme potansiyelini ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisi kararlı bir biçimde uygulanacaktır. Hizmet gelirlerinde sağlanacak artışın yanında dijital dönüşümü dikkate alarak ithalat bağımlılığın azaltılması, ihracatta ürün ve ülke çeşitlendirmesi ile katma değeri yüksek üretimin desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesiyle cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılması hedeflenmektedir" denildi. TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ Bu dönemde, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan ve sürdürülebilir fiyat istikrarını önceleyen bir yaklaşımla enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Finansal sistemde tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi yoluyla finansmana erişimin kolaylaştırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması suretiyle finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca program süresince, iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak ve kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme önem verilecektir. Tarihi yüksek seviyelerine ulaşan istihdam ve işgücünün program döneminde ekonomik aktivitedeki istikrarlı seyir ile artış eğilimini sürdürmesi, aktif işgücü politikaları başta olmak üzere ekonomide gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde meslek edindirici, nitelikli istihdam edilebilirliği ve üretkenliği artırıcı politikalarla işgücü potansiyelimizin azami şekilde kullanılması amaçlanmaktadır." BÜYÜME ORTALAMA YÜZDE 5,3 OLACAK Program döneminde bütçe disiplini sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali yapının daha da güçlendirilmesinin temel amaç olduğunun vurgulandığı açıklamada, hedefler şu şekilde sıralandı: "Programa döneminde; 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olmak üzere ortalama yüzde 5,3 oranında büyüme hedefleniyor. İşsizlik oranlarının ise 2022'de yüzde 10,8, 2023'te yüzde 10,4, 2024'te yüzde 9,9 ve 2025'te yüzde 9,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranının da 2022'de yüzde 65, 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8 ve 2025'te tek haneye düşerek yüzde 9,9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor" Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Promosyona enflasyon farkı talebiEKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NDA GÜNDEM ORTA VADELİ PROGRAM Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, 2023- 2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'daki (OVP) makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, toplantıda küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtilerek, şöyle denildi: "Kurul üyeleri tarafından 2023- 2025 dönemini kapsayan OVP'deki makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, OVP'de yer alan politikaların detaylı şekilde üzerinde durulmuştur. OVP kapsamında; daha önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplini esas alan yaklaşımdan taviz verilmemesi, Türkiye ekonomisini üretim-istihdam-yatırım-ihracat-cari fazla ekseninde hızlı şekilde büyütme hedefi doğrultusunda teknolojiye dayalı üretim adımlarını kararlılıkla atma yönündeki iradenin sürdürülmesi, yüksek düz

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemi ile ilgili yol haritası niteliği taşıyan yeni OVP, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere yer verilen programda, makroekonomik hedefler ve politikalar anlatılarak, "OVP'nin temel amacı, Türkiye Ekonomi Modeli'ni esas alarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Salgın sonrası göreli bir toparlanma eğilimine giren ancak, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon ile bozulan küresel ekonomik görünüme rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyümesini sürdürebilmiştir. Program döneminde büyüme potansiyelini ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisi kararlı bir biçimde uygulanacaktır. Hizmet gelirlerinde sağlanacak artışın yanında dijital dönüşümü dikkate alarak ithalat bağımlılığın azaltılması, ihracatta ürün ve ülke çeşitlendirmesi ile katma değeri yüksek üretimin desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesiyle cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılması hedeflenmektedir" denildi.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Bu dönemde, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan ve sürdürülebilir fiyat istikrarını önceleyen bir yaklaşımla enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Finansal sistemde tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi yoluyla finansmana erişimin kolaylaştırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması suretiyle finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca program süresince, iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak ve kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme önem verilecektir. Tarihi yüksek seviyelerine ulaşan istihdam ve işgücünün program döneminde ekonomik aktivitedeki istikrarlı seyir ile artış eğilimini sürdürmesi, aktif işgücü politikaları başta olmak üzere ekonomide gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde meslek edindirici, nitelikli istihdam edilebilirliği ve üretkenliği artırıcı politikalarla işgücü potansiyelimizin azami şekilde kullanılması amaçlanmaktadır."

BÜYÜME ORTALAMA YÜZDE 5,3 OLACAK

Program döneminde bütçe disiplini sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali yapının daha da güçlendirilmesinin temel amaç olduğunun vurgulandığı açıklamada, hedefler şu şekilde sıralandı:

"Programa döneminde; 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olmak üzere ortalama yüzde 5,3 oranında büyüme hedefleniyor. İşsizlik oranlarının ise 2022'de yüzde 10,8, 2023'te yüzde 10,4, 2024'te yüzde 9,9 ve 2025'te yüzde 9,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranının da 2022'de yüzde 65, 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8 ve 2025'te tek haneye düşerek yüzde 9,9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor"

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Promosyona enflasyon farkı talebi

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NDA GÜNDEM ORTA VADELİ PROGRAM

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, 2023- 2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'daki (OVP) makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, toplantıda küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kurul üyeleri tarafından 2023- 2025 dönemini kapsayan OVP'deki makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, OVP'de yer alan politikaların detaylı şekilde üzerinde durulmuştur. OVP kapsamında; daha önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplini esas alan yaklaşımdan taviz verilmemesi, Türkiye ekonomisini üretim-istihdam-yatırım-ihracat-cari fazla ekseninde hızlı şekilde büyütme hedefi doğrultusunda teknolojiye dayalı üretim adımlarını kararlılıkla atma yönündeki iradenin sürdürülmesi, yüksek düzeyde üretimin sonucunda ortaya çıkacak refahtan tüm vatandaşlarımızın daha adil bir biçimde pay alabilecekleri politika mekanizmalarına yer verilmesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında orta vadede yeşil dönüşüme yönelik atılacak politika adımlarının öncelendirilmesi hususları değerlendirilmiştir. Toplantıda ayrıca, OVP'de yer alan makro projeksiyonlara Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmek üzere son hali verilmiştir. Kurul'da, OVP'nin kanunda öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapılmıştır."

Milyonlarca EYT'li bekliyor, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya anlattı: İşte masadaki tek formül!