Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Güncel Adana

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Magazin
  4. »
  5. Latmos Dağı’nda Kapasite Artışı Planı Mahkeme Tarafından İptal Edildi

Latmos Dağı’nda Kapasite Artışı Planı Mahkeme Tarafından İptal Edildi

Güncel Adana Güncel Adana -
29

Latmos Dağı’nda Maden Şirketinin Faaliyetleri Durduruldu

Muğla ve Aydın sınırları içerisinde yer alan ve 1. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı statüsüne sahip Latmos Dağı’nda faaliyet gösteren bir madenin kapasite artışına mahkeme tarafından engel konuldu.

ÇED Gerekli Değildir Kararı İptal Edildi

Kormad Madencilik Hafriyat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Aydın Söke İlçesi Karakaya ve Çavdar köyü arasında işletilen kuvars madeninin kapasite artışı için verilen ÇED Gerekli Değildir kararı mahkemece iptal edildi. “LATMOS YAĞMALANMASIN” Davayı açan hukukçu Mehmet Çilsal, Latmos Dağı’nın jeolojik ve tarihi önemini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

“Dünyada ender görülen jeolojik yapılara, 8500 yıllık kaya resimlerine ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, fıstık çamları ve zeytincilik cenneti Latmos (Beşparmak) Dağları, son yıllarda madencilikle gündeme geliyor. Dağın her tarafında faaliyet gösteren kuvars ve feldspat madenleri nedeniyle Latmos Dağı’nda çok ciddi bir doğa ve tarih kıyımı yaşanıyor.

Bilirkişi Raporu ve Projenin İptali

Dava sürecinde mahkeme tarafından bölgede yapılan bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda, proje tanıtım dosyasında önemli eksiklerin bulunduğu ve projenin çevresel etkilerinin yeterince açıklanmadığı belirtildi. Mehmet Çilsal, bilirkişi raporunda ortaya çıkan noktaları şu şekilde sıraladı:

  • Yüzey ve yeraltı sularını olumsuz etkileyecek malzeme taşınması
  • Madencilik faaliyetinin toz kirliliğine yol açması
  • Bitki örtüsü kaybı ve erozyon riski
  • Zeytinlik alanlarına ve orman ekosistemine zarar verme
  • Yetersiz tedbirlerle rüzgar ve su erozyonu riski

Aydın 1. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu değerlendirerek proje sahasının çevreye olumsuz etkileri nedeniyle projenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Kormad Madencilik Şti.’nin hukuki süreçte işlediği haksız fiiller de belgelendirildi ve proje iptal edildi.

İlgili Yazılar