Kadir Gecesi Bugün mü yoksa Yarın mı? (27 Nisan 2022) Kadir Gecesi ne zaman idrak ediliyor?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son haftası içerisinde yer alıyor. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in ilk olarak inmeye başladığı gece olduğu için İslam alemi için önemli günler arasında bulunuyor. Önemli gece için geri sayılırken Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi tarihi... KADİR GECESİ BUGÜN MÜ? Kadir Gecesi bugün idrak edilmeyecek. KADİR GECESİ YARIN MI? Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Kadir Gecesi bu sene 27 Nisan tarihine denk geliyor. KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR? Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resulullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Kadir Gecesi Bugün mü yoksa Yarın mı? (27 Nisan 2022) Kadir Gecesi ne zaman idrak ediliyor?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son haftası içerisinde yer alıyor. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in ilk olarak inmeye başladığı gece olduğu için İslam alemi için önemli günler arasında bulunuyor. Önemli gece için geri sayılırken Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ?

Kadir Gecesi bugün idrak edilmeyecek.

KADİR GECESİ YARIN MI?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Kadir Gecesi bu sene 27 Nisan tarihine denk geliyor.

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resulullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.