İŞKUR OGM 5 bin işçi alımı başvurusu ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ve branş dağılımı

OGM bünyesinde toplam 5 bin geçici işçi alımı yapılıyor. Personel teminine ilişkin beklenen başvuru kılavuzu da yayımlandı. Buna göre, diğer orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda da 100 personel temini gerçekleştiriliyor. İşte, OGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR... OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5000 bin geçici işçi alımı yapılıyor. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak ve adaylar başvurularını buna göre yapacaklar. Diğer Orman İşçisi - 3937İtfaiyeci - 500Aşçı - 280Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar - 183İşletme Elektronik Bakımcısı - 100 OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI * 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,* Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,* Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,* Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),* Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,* Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,* Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

İŞKUR OGM 5 bin işçi alımı başvurusu ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ve branş dağılımı

OGM bünyesinde toplam 5 bin geçici işçi alımı yapılıyor. Personel teminine ilişkin beklenen başvuru kılavuzu da yayımlandı. Buna göre, diğer orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda da 100 personel temini gerçekleştiriliyor. İşte, OGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR...

OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5000 bin geçici işçi alımı yapılıyor. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak ve adaylar başvurularını buna göre yapacaklar.

Diğer Orman İşçisi - 3937
İtfaiyeci - 500
Aşçı - 280
Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar - 183
İşletme Elektronik Bakımcısı - 100

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
* Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
* Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
* Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
* Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
* Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
* Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU