İş Gözlüğü Ve İş Eldiveni Nedir?

İş Gözlüğü Ve İş Eldiveni Nedir?

İş Gözlüğü Ve İş Eldiveni Nedir?

İş Gözlüğü Ve İş Eldiveni Nedir?

İş gözlükleri çeşitli sektörlerde işte çalışan insanların gözlerine herhangi bir zarar verici durum oluşmaması kullandıkları bir araçtır. Normal gözlüklerden farkı kullanım alanlarına göre değişmektedir.

İş eldivenleri ise iş gözlükleriyle aynı sınıfa koyulabilir. Onlar da çeşitli sektörde çalışan işçiler için ellerini korumak amacıyla kullanılmaktadır.

​​​​​​​

İş Gözlüklerinin Normal Gözlükten Farkı Nedir?

İş gözlüklerinin normal gözlüklerden farkı çalışılan alana göre değişiklik göstermektedir. Bu gözlükler çoğu sektörde kullanılır hata kullanılması zorunlu tutulur. Örnek verecek olursak iş gözlükleri göze sıçrayabilecek maddeden koruma görevini üstleniyorsa normal gözlüklere göre daha kalın, dayanıklı ve serttir. Gözü ve çevresini geniş bir alanda çevreler. Kaynak ustasının kullandığı bir gözlük ise gözü kaynak maddesinden çıkabilecek zararlı ışınlara karşı korur. Kaynak gözlükleri normal gözlüklere göre daha koyudur.

İş Eldivenlerinin Normal Eldivenden Farkı Nedir?

İş eldivenlerinin günlük hayatta kullandığımız eldivenlerden farkı kullanım alanına farklılık gösterir ama genellikle daha kalın ve koruyucu yapıdadır. Yapıldıkları malzemelere göre kullanım amaçları değişebilir. Elektrik ile çalışan bir işçiye elektrikten koruyan bir eldiven, Yüksek sıcaklıktaki bir malzemeyle çalışan işçiye veya itfaiye görevlilerine ısıya dayanıklı yanmaz bir eldiven, inşaatta çalışan işçiye ise elini tahta kıymığı çivi vs. gibi ele zarar vermesini engelleyen hareket kabiliyetini sınırlamayan kalınlıkta bir eldiven kullanmaktadır.

İş Gözlüğü Ve İş Eldiveni Kullanmanın Önemi Nedir?

İş gözlüğü ve iş eldiveni kullanmanın amacı vücudumuza gelebilecek zararları engellemek veya bu zararı en alt seviyeye indirmektir.

Kanserojen madde, kimyasal madde, metal madde, plastik madde, ilaç üretim gibi malzeme üretim tesislerinde çalışan sağlığına zarar verici içerikler meydana gelir. Bu zararlı maddelerden korunmanın en iyi şekli ise çalışanları koruma amaçlı üretilmiş olan eldivenlerin kullanımıyla sağlanır.

İş gözlükleri de iş eldivenleri gibi gözleri korumak amacıyla üretilmiştir. Herhangi bir madde veya ışın sıçramasında kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Göz vücudun hassas bölgelerinden olduğu için takılması gereken yerlerde kurallara uyulması gerekmektedir. Özel amaç için kullanılan eldiven ve gözlükler her yerde satış yapılan ürünler değildir. Gündelik işlerinizi daha pratik hale getirmek için, ihtiyacınız olan iş gözlüğü ve iş eldivenlerine ait tüm ihtiyaçlarınızı Propazar.com adresinde bulabilirsiniz.