Doğal Görünümlü Saç Ekimi

Doğal Görünümlü Saç Ekimi

Doğal Görünümlü Saç Ekimi

Doğal Görünümlü Saç Ekimi

Günümüz estetik kaygıları arasında önemli yer tutan kellik veya saçların seyrek olması son teknoloji cihazların üretilmesi ile ortadan kalkmış durumda. Doğal görünümlü saç ekimini mümkün kılan bu cihazlar Saç Ekim fiyatları üzerinde de olumlu etki yapıyor.

Uluslararası kabul gören teknik ve yöntemler doğal görünümlü saçların oluşmasına olanak sağlıyor. Saç ekimi fiyatları kullanılan yöntem ve teknik ayrıca ekilecek greft sayısına göre farklılık gösterir.

Saç Ekimi Nedir?

Saç köklerinin pasif hale geldi saç oluşumunun meydana gelmediği alanlarda kellik meydana gelir. Saç ekimi mikro cerrahi yöntemler kullanılarak dökülmeye karşı dayanıklı saç köklerinin döküme meydana gelen alanlara nakledilmesi işlemidir.

Dökülme meydana gelen alanlara kişinin kendi sağlıklı saçları nakledilir. Saç ekimi fiyatları açısından nakledilecek greft sayısı, Ekim yapılacak bölgenin durumu tamamen kişiye göre planlanır.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç dökülmesinin meydana geldiği bölgelere hastanın sağlıklı saçlarımın transfer edilmesi şeklinde gerçekleştirilen saç ekimi doğal ve kalıcı bir uygulamadır. Genellikle haftanın ense bölgesinde dökülmeye karşı dirençli olan saç kökleri alınarak dökülme veya seyrelme meydana gelen bölgelerde açılan kanallar Ekim işlemi gerçekleştirilir. Saç ekimi fiyatları kullanılacak yöntem uygulama merkezinin sahip olduğu fiyat politikası çerçevesinde değişkenlik gösterir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç dökülmesi belli bir seviyeye kadar gelen, aktif saç dökülmesi duran veya yavaşlayan sağlıklı tüm bireylere saç ekim işlemi gerçekleştirilir. Uygulama öncesinde belli tahlil ve tetkikler gerçekleştirilerek uygun görülen kişilere saç ekimi gerçekleştirilir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

2000’li yılların başından günümüzde birçok yöntem kullanılarak gerçekleştirilen Saç ekimi İlk başlarda fut tekniği kullanılıyordu. Günümüzde ise FUE saç ekim yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem ise robotik saç ekimi, Dhi saç ekimi, safir saç ekimi, hiperbarik saç ekimi gibi alt teknikleri göre yapılıyor.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları uygulanacak seans sayısı ve Ekim yapılacak greft yani saç kökü sayısına göre değişir. Ayrıca uygulamayı gerçekleştiren hekimin başarısı ve uygulama geçmişi Saç Ekim fiyatları üzerinde farklılık oluşmasına neden olur.

Safir Saç Ekimi Nedir ve Neden Uygulanır?

Fue saç ekim yönteminin safir cevherinden yapılmış olan Keskin uçlu cerrahi kalemlerin kullanılması ile gerçekleştirilen işleme safir saç ekimi denir. Antibakteriyel özelliklere sahip safir uçlar mikro kanalların açılmasına olanak sunarak tahribatın minimal seviyede oluşmasına katkı sunuyor. Bu sayede çok daha küçük kanallar açılabildiği için iyileşme süreci daha kısa olacaktır.

Safir Saç Ekimi Temel Aşamaları Nelerdir?

Safir saç ekimi fiyatları özelinde safir saç ekimi diğer fue saç ekim teknikleri ile temelde benzerlik gösterse de detaylarda önemli farklılıklara sahiptir. Öncelikle donör bölgeden alınan saç kökleri yani greftler özel bir solüsyon içerisinde kalınlıklarına göre ayrılırlar.

Kellik veya seyrelme meydana gelen bölgelere belli bir plan çerçevesinde safir uçlu kalem kullanılarak belirli bir açıda v şeklinde mikro kanallar açılır. Bu kanallara donör bölgeden alınan greftler ekilir.

Safir Saç Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Safir saç ekimi sonrasında kişiler ilk yıkama yapılana kadar doktor kontrolünde hayatlarına devam edebilirler. Ancak Ekim yapılan bölgenin her türlü darbe veya dış etkilerden muhafaza edilmesi önemlidir.

Ayrıca Yağmur veya Güneş ışınlarından korumak başarılı sonuçların oluşması için önemlidir. Safir saç ekimi fiyatları günümüz koşullarında oldukça uygun fiyat seçeneklerine sahip olup yurtdışından binlerce kişinin ülkemize gelerek bu işlemi gerçekleştirmelerine katkı sunmuştur.

Safir Saç Ekimi Fiyatları

Safir saç ekimi fiyatları uygulamanın yapıldığı şehir, uygulama merkezi, uygulamayı gerçekleştirecek doktorun bilgi birikimi ve tecrübesi, Ekim yapılacak greft sayısına göre belirlenir. Saç ekimi fiyatları bu nedenlerden dolayı kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği için net fiyatı öğrenilebilmesi için gerekli muayene ve tekniklerin yapılması önemlidir.

Dhi Saç Ekimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Dhi saç ekimi doğrudan saç köklerinin choi isimlik Medical kalem aracılığı ile toplanarak yine bu kalem sayesinde herhangi bir işleme gerek duyulmadan direkt olarak kellik meydana gelen alana ekilir.

Dhi Saç Ekimi Kimlere Uygulanır?

Dhi saç ekimi dökülme meydana gelen kadın erkek tüm bireylere rahatlıkla uygulanabilir. Yalnız gerekli muayene ve tetkikler neticesinde doktorun uygun görmeyeceği kişilere uygulanmaz. Dhi Saç ekimi fiyatları temelde uygulanacak greft sayısına göre belirlenir.

Dhi Saç Ekimi Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Fue saç ekim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen Dhi saç ekimi saç köklerinin dışarıda geçirmiş olduğu sürenin kısa olmasından dolayı başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Dhi saç ekimi fiyatları uygulamayı yapan doktorun belirleyeceği plan ve program çerçevesinde belirleniyor.

Dhi Saç Ekimi Fiyatları

Dhi saç ekimi fiyatları uygulamayı gerçekleştirecek merkezin fiyat politikaları çerçevesinde greft sayıları baz alınarak belirlenir.