BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2022 E-DEVLET | Bekçilik başvuru şartları neler, kontenjanlar açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı detayları

Bekçilik alımı 2022 için beklenen ilan yayımlandı. 81 ilde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. 3 bin 250 erkek bekçi alımı için kontenjan ve başvuru şartları da Polis Akdemisi (PA) tarafından açıklandıç İşte, bekçilik başvuru tarihi ve detaylar... BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022? Polis Akdemisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular28 Nisan – 13 Mayıs 2022tarihleri arasındahttp://www.pa.edu.tradresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. BEKÇİLİK BAŞVURU EKRANI BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,c) En az 167 cm boyunda olmak,d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla18yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve31yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, r)Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,s)Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,t)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 2022 BEKÇİLİK BAŞVURU KILAVUZU BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI İL İL

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2022 E-DEVLET | Bekçilik başvuru şartları neler, kontenjanlar açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı detayları

Bekçilik alımı 2022 için beklenen ilan yayımlandı. 81 ilde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. 3 bin 250 erkek bekçi alımı için kontenjan ve başvuru şartları da Polis Akdemisi (PA) tarafından açıklandıç İşte, bekçilik başvuru tarihi ve detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Polis Akdemisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

Başvurular28 Nisan – 13 Mayıs 2022tarihleri arasındahttp://www.pa.edu.tradresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

BEKÇİLİK BAŞVURU EKRANI

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla18yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve31yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r)Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s)Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2022 BEKÇİLİK BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI İL İL