2022 Astsubay Maaşı Ne Kadar? Hava, Deniz, Kara ve Jandarma Astsubay Maaşları Ne Kadar Oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kara, Hava, Deniz ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubaylar, subaydan kıdemsiz ancak er ve erbaşlardan ise kıdemlidir. Astsubay maaşları kıdem, görev yeri ve meslekte geçirdikleri süreye göre farklıdır. Astsubay Maaşı 2022 Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev olan astsubayların rütbeleri, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay çavuş, astsubay astçavuş şeklindedir. 4 yıllık fakülteden mezun olan astsubaylar subay rütbesini haiz olduklarında albay rütbesine kadar yükselebilme imkanına sahiptirler. Astsubayların maaşı 2022 yılında çalıştıkları görev yeri, kıdem, derece ve rütbeye göre değişir. Astsubay maaşları 10 bin 575 TL ile 19 bin 840 TL bandındadır. Hava Astsubay Maaşı Ne Kadar? Hava astsubay maaşları 11 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar kıdem, derece, görev yerine göre yükselebilmektedir. Deniz Astsubay Maaşı Ne Kadar? Deniz astsubay maaşları hava astsubay maaşları gibi 11 bin TL’den başlayıp 19 bin TL’ye kadar yükselmektedir. Bu artışın en önemli nedenleri arasında kişinin derecesi, rütbesi, kıdemi ve görevde bulunduğu bölge yer almaktadır. Kara Astsubay Maaşı Ne Kadar? Kara astsubay maaşları 2022 yılında yaklaşık 11 bin TL’den başlayıp 18 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Görev yapılan bölge, derece, kıdem ve rütbeye göre bu oranlar farklılıklar göstermektedir. Jandarma Astsubay Maaşı Ne Kadar? Jandarma astsubay maaşları 2022 yılında 11 bin – 17 bin TL arasındadır. Maaşların oranları kişinin derecesi, rütbesi, kıdemi ve görevde bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. Astsubay Nedir? Osmanlı Devleti ordularında Gedikli Zabit, Küçük Zabit, Hor Zabit, Kizir, Gedikli Küçük Zabit gibi isimler ile yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ise önce Gedikli Zabit, sonra Gedikli Erbaş olarak adlandırılırken, 1951 yılında çıkartılan bir kanunla rütbenin ismi "astsubay" olarak değiştirilmiştir. Bu kanunla birlikte daha önce olarak adlandırılan "Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen ve Yüzbaşı" rütbeleri de "subay" olarak, "Baş Gedikli" rütbesi ise "Kıdemli Başçavuş" olarak değiştirilmiştir. 926 sayılı TSK Personel Kanunu Ek Madde 21'de "Astsubay" tanımında, Astsubaylar: "Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir". şeklinde tanımlanmaktadır. 7852 sayılı Astsubay Kanununda ise Astsubaylar; "Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun kara, deniz ve hava kuvvetleriyle jandarma, gümrük koruma birlikleri kadrolarının astkomuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara (Astsubay) adı verilir." şeklinde tanımlanmaktadır. Astsubaylar, subaylar ile birlikte 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabidirler. Mecburi hizmet süreleri 15 yıldır. Bu süreyi bitirerek etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyelerinde görev yaparlar. 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Madde 77'ye göre astsubay rütbeleri aşağıda gösterildiği gibidir.Özlük Hakları Nelerdir?Ordunun orta kademe yöneticileri komutanlarıdır, çeşitli kuvvet ve komutanlıklarda, ilçe jandarma komutanı, jandarma bölük komutanı, karakol komutanı, takım komutanı, kısım komutanı, kademe komutanı, bot komutanı, adestim komutanı, bölük astsubaylığı, harekât eğitim astsubaylığı, idari işler astsubaylığı, şube müdürlükleri, gibi önemli makam ve görevlerde bulunurlar. Astsubayların özlük hakları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenilmektedir.2003 yılında Astsubay hazırlama okullarının adı Astsubay Meslek Yüksek Okulları olarak değiştirilmiştir. Astsubay Meslek Yüksek okulları 2 yıl süresince; Temel müşterek askeri konular, askeri liderlik, Haritacılık, Taktik vb. askeri derslerin yanı sıra, iktisat, işletme, matematik, davranış bilimleri, ingilizce gibi eşitağırlık dersleri alırlar ve Öğrenci Astsubay Adayı olarak anılırlar. 2 yıl sonunda 30 ağustosta Astsubay çavuş (Asb.çvş.) rütbesiyle mezun olarak 1 yıl sürecek olan mesleki ve branş sınıf okullarına uğurlanırlar örn: Tankçı sınıfına mensup yeni mezun bir astsubay çavuş, Zırhlı birlikler okulunda 1 yıllık bir tankçı sınıf bıranş eğitimi alır bu 1 yıllık süre boyunca öğrenci Astsubay Çavuş (Öğ.Asb.Çvş.) kursiyer rütbesi ile eğitim alırlar. Bu 1 Yılın sonunda mezun olarak Tankçı.Astsubay Çavuş (Tnk.Asb.Çvş) rütbesi şeklinde kıtalara atanırlar. Böylelikle bir astsubay toplam 3 yıl mesleki ve genel kültür eğitimi görmüş olur. Astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz

2022 Astsubay Maaşı Ne Kadar? Hava, Deniz, Kara ve Jandarma Astsubay Maaşları Ne Kadar Oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kara, Hava, Deniz ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubaylar, subaydan kıdemsiz ancak er ve erbaşlardan ise kıdemlidir. Astsubay maaşları kıdem, görev yeri ve meslekte geçirdikleri süreye göre farklıdır.

Astsubay Maaşı 2022

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev olan astsubayların rütbeleri, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay çavuş, astsubay astçavuş şeklindedir. 4 yıllık fakülteden mezun olan astsubaylar subay rütbesini haiz olduklarında albay rütbesine kadar yükselebilme imkanına sahiptirler. Astsubayların maaşı 2022 yılında çalıştıkları görev yeri, kıdem, derece ve rütbeye göre değişir. Astsubay maaşları 10 bin 575 TL ile 19 bin 840 TL bandındadır.

Hava Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Hava astsubay maaşları 11 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar kıdem, derece, görev yerine göre yükselebilmektedir.

Deniz Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Deniz astsubay maaşları hava astsubay maaşları gibi 11 bin TL’den başlayıp 19 bin TL’ye kadar yükselmektedir. Bu artışın en önemli nedenleri arasında kişinin derecesi, rütbesi, kıdemi ve görevde bulunduğu bölge yer almaktadır.

Kara Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Kara astsubay maaşları 2022 yılında yaklaşık 11 bin TL’den başlayıp 18 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Görev yapılan bölge, derece, kıdem ve rütbeye göre bu oranlar farklılıklar göstermektedir.

Jandarma Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Jandarma astsubay maaşları 2022 yılında 11 bin – 17 bin TL arasındadır. Maaşların oranları kişinin derecesi, rütbesi, kıdemi ve görevde bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.

Astsubay Nedir?

Osmanlı Devleti ordularında Gedikli Zabit, Küçük Zabit, Hor Zabit, Kizir, Gedikli Küçük Zabit gibi isimler ile yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ise önce Gedikli Zabit, sonra Gedikli Erbaş olarak adlandırılırken, 1951 yılında çıkartılan bir kanunla rütbenin ismi "astsubay" olarak değiştirilmiştir. Bu kanunla birlikte daha önce olarak adlandırılan "Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen ve Yüzbaşı" rütbeleri de "subay" olarak, "Baş Gedikli" rütbesi ise "Kıdemli Başçavuş" olarak değiştirilmiştir.

926 sayılı TSK Personel Kanunu Ek Madde 21'de "Astsubay" tanımında, Astsubaylar: "Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir". şeklinde tanımlanmaktadır.

7852 sayılı Astsubay Kanununda ise Astsubaylar; "Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun kara, deniz ve hava kuvvetleriyle jandarma, gümrük koruma birlikleri kadrolarının astkomuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara (Astsubay) adı verilir." şeklinde tanımlanmaktadır.

Astsubaylar, subaylar ile birlikte 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabidirler. Mecburi hizmet süreleri 15 yıldır. Bu süreyi bitirerek etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyelerinde görev yaparlar. 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Madde 77'ye göre astsubay rütbeleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Özlük Hakları Nelerdir?
Ordunun orta kademe yöneticileri komutanlarıdır, çeşitli kuvvet ve komutanlıklarda, ilçe jandarma komutanı, jandarma bölük komutanı, karakol komutanı, takım komutanı, kısım komutanı, kademe komutanı, bot komutanı, adestim komutanı, bölük astsubaylığı, harekât eğitim astsubaylığı, idari işler astsubaylığı, şube müdürlükleri, gibi önemli makam ve görevlerde bulunurlar. Astsubayların özlük hakları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenilmektedir.2003 yılında Astsubay hazırlama okullarının adı Astsubay Meslek Yüksek Okulları olarak değiştirilmiştir. Astsubay Meslek Yüksek okulları 2 yıl süresince; Temel müşterek askeri konular, askeri liderlik, Haritacılık, Taktik vb. askeri derslerin yanı sıra, iktisat, işletme, matematik, davranış bilimleri, ingilizce gibi eşitağırlık dersleri alırlar ve Öğrenci Astsubay Adayı olarak anılırlar. 2 yıl sonunda 30 ağustosta Astsubay çavuş (Asb.çvş.) rütbesiyle mezun olarak 1 yıl sürecek olan mesleki ve branş sınıf okullarına uğurlanırlar örn: Tankçı sınıfına mensup yeni mezun bir astsubay çavuş, Zırhlı birlikler okulunda 1 yıllık bir tankçı sınıf bıranş eğitimi alır bu 1 yıllık süre boyunca öğrenci Astsubay Çavuş (Öğ.Asb.Çvş.) kursiyer rütbesi ile eğitim alırlar. Bu 1 Yılın sonunda mezun olarak Tankçı.Astsubay Çavuş (Tnk.Asb.Çvş) rütbesi şeklinde kıtalara atanırlar. Böylelikle bir astsubay toplam 3 yıl mesleki ve genel kültür eğitimi görmüş olur. Astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir.

Polis Maaşları 2022: Polis Maaşı Ne Kadar Oldu?
Öğretmen Maaşı 2022: En Düşük Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmen Maaşları Ne Kadar?
Subay Maaşları 2022: Subay ve Yedek Subay Maaşı Ne Kadar?